Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§
Laatimispäivä: 07.06.2014

1 Rekisterin pitäjä Tuula Ramela
Tarkkistentie 137, 06150 Porvoo
puh: 0415165573
2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Tuula Ramela
3 Rekisterin nimi Pupuna Verkkokauppa
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Pupunan toiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä asiakassuhteiden hoitaminen ja markkinointi, sekä verkkokaupan tilausten käsittely ja toimitus. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
5 Rekisterin tietosisältö Rekisterin kerätään seuraavat henkilötiedot: Etunimi, Sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköposti. Lisäksi tallennetaan suostumus sähköpostien vastaanottoon ja tietojan tallennukseen sekä kyselyissä annetut vastaukset koskien Pupunaa, sen tuotteita ja toimialoja.
6 Säännönmukaiset tietolähteet Asiakkaan perustiedot kerätään asiakkaan täyttämästä kysely-lomakkeesta Pupunan myyntikojulla ja sähköisellä lomakkeella Pupunan verkkokaupassa.
7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset Pupuna voi luovuttaa tietoja Suomen lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.Pupuna ei tule luovuttamaan tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille lainkaan.
8 Evästeiden käyttö Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.
9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Pupuna voi luovuttaa tietoja lisäksi sellaisille EU:n / ETA:n ulkopuolella oleville yhtiöille, joiden kanssa on kirjallisesti sovittu Suomen tietosuojan tason noudattamisesta EU:n komission laatimien sopimuslausekkeiden mukaisesti.Pupuna ei tule luovuttamaan tietoja eteenpäin kolmasille osapuolille.
10 Rekisterin suojauksen periaatteet Pupunalla ja sen mahdollisella henkilöstöllä on vaitiolo-velvollisuus liittyen kaikkiin asiakasrekisteritietoihin. Pupunan tähän rekisteriin liittyen toimivilla on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Pupuna järjestää rekisterin tietoturvan yleisesti tehokkaasti, yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Asiakastietoihin pääseminen edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Ainoastaan Pupunan yksilöidyllä henkilöstöllä on oikeus käyttää rekisterisovellusta.